BMLADY GOLD

BMLADY GOLD

За да станете член на клуб BMLADY, е нужно кандидатстване за одобрение в клуба.

1.Попълване на формуляр за членство.

2.Личен разговор за доуточняване на бизнесите и условията на клуба между двете страни.

3.Всички кандидати за членство за BMLADY GOLD се канят на интервю – онлайн, по телефон или на лична среща, за да се запознаем с тях.

4.След одобрение се подписва договор и следва заплащане.

Тъй като местата са ограничени, е нужно да проверим дали кандидатът може да стане GOLD, защото ще е основен в препоръките и рекламата.

За нас, като клуб, е важно да предоставяме точна информация, а членовете ни да са сред най-добрите, с качествени услуги и продукти, които предлагат.