BMLADY STAR

BMLADY STAR

За да станете член на клуб BMLADY, е нужно кандидатстване за одобрение в клуба.

1.Попълване на формуляр за членство.

2.Личен разговор за доуточняване на бизнесите и условията на клуба между двете страни.

3.След одобрение се подписва договор и следва заплащане.